Bijdrage zorgverzekeraar CZ

Het Huis voor de Pelgrim heeft een unieke samenwerking met zorgverzekeraar CZ. Verzekerden van CZ kunnen voor de bedevaart naar Lourdes onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een korting op de reissom. Deze regeling geldt voor deelnemers met een medische indicatie, die minstens vijf jaar géén gebruik van deze mogelijkheid hebben gemaakt.

Hoe werkt het?
Wie voor een bijdrage van de zorgverzekeraar in aanmerking denkt te komen, kan dit aangeven op het inschrijfformulier. Je krijgt dan een aanvullend medisch formulier toegestuurd. Inlevering van het inschrijfformulier en het medisch formulier betekent niet dat je aanvraag automatisch goedgekeurd is. CZ bepaalt op basis van het totale aantal beschikbare plaatsen en de verstrekte (medische) informatie wie voor een tegemoetkoming in de kosten in aanmerking komt. Ten aanzien van de beslissing omtrent deelname aan de bedevaart staat geen mogelijkheid van beroep open!

Wie een positief antwoord heeft ontvangen, betaalt een eigen bijdrage plus eventuele toeslag voor een 1-persoonskamer. De tegemoetkoming in de kosten geldt niet voor partners of begeleiders die mee naar Lourdes reizen. Zij dienen een eigen inschrijfformulier in te vullen.

 

Prijs met korting van CZ in 2023

  • Eigen bijdrage 3* hotel € 350
    Toeslag 1-persoonskamer € 170

  • Eigen bijdrage 4* hotel € 450
    Toeslag 1-persoonskamer € 185

  • Eigen bijdrage accueil € 350

 

Gebruik maken van deze regeling
Gebruik van deze regeling kan door op het aanmeldingformulier aan te vinken dat u verzekerd bent bij CZ en in aanmerking wenst te komen voor deze reductie.