Bijdrage zorgverzekeraar CZ

Het Huis voor de Pelgrim heeft een unieke samenwerking met zorgverzekeraar CZ. Verzekerden van CZ kunnen voor de bedevaart naar Lourdes onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een korting op de reissom. Deze regeling geldt voor deelnemers met een medische indicatie, die minstens vijf jaar géén gebruik van deze mogelijkheid hebben gemaakt.

Hoe werkt het?
Wie voor een bijdrage van de zorgverzekeraar in aanmerking denkt te komen, kan dit aangeven op het inschrijfformulier. U krijgt dan aanvullend een medisch formulier toegestuurd. Inlevering van het inschrijfformulier en het medisch formulier betekent niet dat uw aanvraag automatisch goedgekeurd is. CZ bepaalt wie voor een tegemoetkoming in de kosten in aanmerking komt. Ten aanzien van de beslissing omtrent deelname aan de bedevaart staat geen mogelijkheid van beroep open!

Wie een positief antwoord heeft ontvangen, betaalt een eigen bijdrage plus eventuele toeslag voor een 1-persoonskamer. De tegemoetkoming in de kosten geldt niet voor partners of begeleiders die mee naar Lourdes reizen. Zij dienen een eigen inschrijfformulier in te vullen.

Prijs met korting van CZ in 2024

Eigen bijdrage met verblijf in een
3*-hotel of Accueil Notre Dame
  € 375
Eigen bijdrage met verblijf in een 4*-hotel of zorghotel   € 500
Toeslagen :    

1-persoonskamer 3*- en 4*-hotel of zorghotel
in combinatie met TGV

 

€ 245

1-persoonskamer 3*- en 4*-hotel of zorghotel
in combinatie met vliegtuig

  € 175

1-persoonskamer 3*- en 4*-hotel of zorghotel in combinatie met dagbus

  € 280
1-persoonskamer 3*- en 4*-hotel of zorghotel in combinatie met nachtbus   € 175


Gebruik maken van deze regeling

Gebruik van deze regeling kan door op het aanmeldingformulier aan te vinken dat u verzekerd bent bij CZ en in aanmerking wenst te komen voor deze reductie.