Steun ons

Om de reizen naar Lourdes voor zieke en minder draagkrachtige pelgrims betaalbaar te houden, is het Huis voor de Pelgrims afhankelijk van giften van pelgrims of andere gulle gevers. Elke bijdrage is meer dan welkom. De organisatie is daar zeer dankbaar voor.

Giften zijn welkom op rekeningnummer: NL15INGB0001058699 (BIC: INGBNL2A) ten name van Stichting Huis voor de Pelgrim in Maastricht.

Het Huis voor de Pelgrim heeft geen winstoogmerk.

ANBI

De Stichting Huis voor de Pelgrim behoort tot de Rooms-katholieke Kerk in Nederland. De Rooms-katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI-groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms-katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten. De ANBI-status geeft recht op bepaalde fiscale voordelen als u de stichting financieel ondersteunt. Het RISN/Fiscaal nummer is 816077666.

Bestuur en organisatie
Het bestuur van de Stichting Huis voor de Pelgrim bestaat uit vrijwilligers. De stichting Huis voor de Pelgrim wil mensen ondersteunen in hun zoektocht naar God. Daarom organiseren we of werken we mee aan de organisatie van pelgrimstochten naar rooms-katholiek geïnspireerde plekken of naar omgevingen waar deze inspiratie ervaren kan worden.

 

 

Downloads