Bestuur en organisatie


Het bestuur van de Stichting Huis voor de Pelgrim bestaat uit:

  • HEH. Paul Bronneberg (voorzitter)
  • HEH. Ed Smeets (geestelijk directeur)
  • HEH. Peter Ambting (adjunct-geestelijk directeur)
  • Dhr. Quinten Pluymaekers (secretaris)
  • Dhr. John Loeffen (penningmeester)
  • Mw. Marion Verwij-Didden (medisch directeur)
  • Mw. Dorien de Groot (bestuurslid)
  • Mw. Monique de Bock-Martijn (bestuurslid)

Doelstelling/visie
De stichting Huis voor de Pelgrim wil mensen ondersteunen in hun zoektocht naar God. Daarom organiseren we of werken we mee aan de organisatie van pelgrimstochten naar rooms-katholiek geïnspireerde plekken of naar omgevingen waar deze inspiratie ervaren kan worden. Bij al onze activiteiten streven we naar een goede organisatie met een verantwoord pastoraal programma. Op bedevaart gaan, betekent voor ons altijd samen op weg gaan (Gods volk onderweg). Daarom bestaat ons aanbod uit activiteiten voor groepen. 
Lees het beleidsplan 

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De instelling heeft wel medewerkers in dienst. De stichting heeft een eigen arbeidsovereenkomst met een eigen loongebouw. Een deskundige heeft de functies gewaardeerd en geadviseerd bij de inschaling. Doorgaans worden de lonen jaarlijks geïndexeerd.  

Verslag activiteiten
De stichting Huis voor de Pelgrim biedt pelgrimstochten aan in de brede zin van het woord. Dit kunnen reizen zijn naar bekende bedevaartsoorden, maar ook rondreizen langs spirituele plekken of bezinningsbijeenkomsten waarbij de deelnemers op een lokatie blijven en geestelijk op reis gaan.