Viering 30e Wereldziekendag op vrijdag 11 februari

Op vrijdag 11 februari wordt voor de 30e keer Wereldziekendag gehouden. Deze dag is nauw met Lourdes verbonden. De centrale plaats voor de viering is dit jaar de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Het thema dat gekozen is voor deze Dag is: ‘Wees barmhartig, zoals uw hemelse Vader barmhartig is.’

Wereldziekendag vindt niet toevallig op 11 februari plaats. Het is de datum waarop Maria in 1858 voor de eerste keer aan Bernadette Soubirous verscheen. Op de liturgische kalender wordt op die dag het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes gevierd. Dertig jaar geleden riep paus Johannes Paulus II bewust op deze datum Wereldziekendag in het leven om wereldwijd aandacht te vragen voor zieken, gehandicapten en iedereen die zorg nodig heeft of als zorgverlener werkt.

De eerste viering van Wereldziekendag vond 30 jaar geleden in Lourdes plaats. Sindsdien wordt daar elk jaar een andere bedevaartplaats voor aangewezen. Dit jaar was het aanvankelijk de bedoeling dat de centrale viering in Aréquipa in Peru zou plaatsvinden, maar vanwege de pandemie is besloten dit alsnog in Rome te doen.

Boodschap paus
Paus Franciscus heeft zoals elk jaar weer een boodschap voor Wereldziekendag gepubliceerd. Daarin vraagt hij dit jaar onder meer aandacht voor de mensen die beroepsmatig of als vrijwilliger actief zijn in de zorg of bijvoorbeeld tijdens de bedevaarten naar Lourdes. De paus herinner er onder meer aan dat de zieke altijd belangrijker is dan zijn ziekte. “Daarom mag geen enkele therapeutische benadering het luisteren naar de zieke verwaarlozen,” aldus paus Franciscus, die ook oproept om de vele zieken die tijdens de pandemie in eenzaamheid hebben geleefd niet te vergeten. “Zelfs wanneer het niet mogelijk is om genezing te schenken, het is altijd mogelijk verzorging te bieden, en troost, het is altijd mogelijk om een nabijheid te laten gevoelen die veeleer blijk geeft van belangstelling voor de persoon dan voor zijn pathologie,” zo schrijft de paus. 

Bedevaartcongres
Zoals elk jaar vindt in de dagen rond 11 februari in Lourdes ook een congres plaats voor directeuren en besturen van bedevaartorganisaties. Zij kunnen ter plekke of online meepraten over de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Ook een delegatie van het Huis voor de Pelgrim zal in Lourdes aanwezig zijn.

Lees volledige boodschap van paus Franciscus voor 30e Wereldziekendag