Heiligverklaring Titus Brandsma zondag live te volgen

De heiligverklaring van de Nederlander Titus Brandsma is zondag 15 mei live op televisie te volgen. KRO-NCRV zendt de plechtigheid op het Sint-Pietersplein in Rome vanaf 9.30 uur live uit op NPO2.

Onder de ongetwijfeld duizenden belangstellenden zullen zich zondag ook enkele honderden Nederlanders bevinden, van wie een groot aantal met het Huis voor de Pelgrim naar Rome reist. Zowel vrijdag als zaterdag vertrekken er vanuit Nederland groepen pelgrims naar Rome om de plechtigheid met paus Franciscus bij te wonen. In de loop van het weekeinde nemen zij ook deel aan enkele andere plechtigheden die door de internationale karmelietenorde zijn georganiseerd. Zo is er zaterdagavond een vigilieviering en maandag een dankdienst in de Sint-Pieter.

Op zondag 22 mei is in de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch een nationale dankviering, waaraan een aantal Nederlandse bisschoppen, vertegenwoordigers van de karmelieten en de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) aanwezig zijn. Het is voor het eerst in 15 jaar dat er weer een Nederlander heilig wordt verklaard. De vorige keer betrof het pater Karel Houben uit Munstergeleen. Ook toen was het Huis voor de Pelgrim met een groot aantal pelgrims in Rome present.

Heilige Titus Brandsma
Titus Brandsma werd in 1881 in Oegeklooster bij Bolsward geboren. Hij trad in bij de Karmelieten en werd bekend als katholiek onderwijsman, journalist, pleitbezorger van het Fries en hoogleraar Filosofie en Mystiek aan de pas opgerichte Katholieke Universiteit van Nijmegen. Brandsma woonde enige tijd in het toenmalige karmelietenklooster in Merkelbeek. Al  vroeg in de jaren ’30 was hij openlijk kritisch over het opkomende Duitse nationaalsocialisme en Jodenvervolgingen.  Als bisschoppelijk adviseur voor de katholieke media keerde hij zich tijdens de Tweede Wereldoorlog principieel tegen de inbreuk op persvrijheid door het Nazibewind. 

Een openlijke verzetsactie, met steun van de R.-k. Kerk, leidde op 19 januari 1942 tot zijn arrestatie door de Duitse bezetter en gevangenschap in het concentratiekamp Dachau. Daar kwam hij op 26 juli 1942 om het leven. Vanwege zijn heldhaftig optreden, diepmenselijke bewogenheid  en marteldood verklaarde paus Johannes Paulus II hem in 1985 zalig. Paus Franciscus erkende op 25 november 2021 een medisch wonder op voorspraak van Titus Brandsma, waarmee de weg naar heiligverklaring vrij was.