Inschrijven

Schrijf in voor een van de bedevaarten naar Rome.

De bedevaart naar Rome is een maatwerkreis voor de parochie Sint-Jan de Doper in Noord-Scharwoude en is nu nog niet boekbaar voor individuele pelgrims. Komt die mogelijkheid er wel dan wordt dit hier gepubliceerd.

Groepscode invoeren