Naar de H. Gemma in Lucca

Gemma Galgani
Deze bedevaart brengt ons naar de Heilige Gemma van Galgani. Zij was een jonge vrouw uit Toscane in Italië. Ze had graag religieuze willen worden, maar vanwege haar slechte gezondheid ging dit niet. Ze stierf na ernstig lijden op Paaszaterdag van 1903 op slechts 25-jarige leeftijd.

Gemma Galgani werd op 12 maart 1878 geboren als vierde van acht kinderen in het dorpje Camigliano. Haar vader was scheikundige en apotheker. Het gezin behoorde tot de welgestelde burgerklasse. Toen Gemma een maand oud was, verhuisde het gezin naar  Lucca. Gemma’s moeder had een bijzondere devotie voor de Gekruisigde Jezus, zoals die onder andere door de paters en zusters passionisten wordt vereerd. Haar moeder stierf toen Gemma 7 jaar was. Een paar jaar later overleed haar broer tijdens zijn opleiding tot priester aan tuberculose. Niet lang daarna kwam vader Galgani in financiële problemen terecht. Hij werd failliet verklaard en overleed kort daarop. Het gezin kwam op straat te staan.

De inmiddels 19-jarige Gemma ging bij een tante wonen en werd zelf ook ziek. Ze zou de rest van haar korte leven met ziekte blijven kampen. Ze onderging diverse operaties en behandelingen, maar niets hielp. Wel kreeg ze in die tijd verschijningen. Onder andere van de later heiligverklaarde passionist Gabriël Possenti en van Maria. In 1899 ontving Gemma de stigmata, de wonden van Christus.

Ze wilde graag intreden bij de zusters passionistinnen, maar vanwege haar zwakke gezondheid werd ze niet aangenomen. In 1902 werd ze weer ernstig ziek. Ze had veel pijn en werd blind. Op Paaszaterdag 1903 overleed Gemma. Postuum werd ze alsnog bekleed met het habijt van de passionistinnen. Direct na haar dood ontstond al een grote verering voor deze bijzondere jonge vrouw. Haar levensbeschrijving verscheen in veel talen en er werden allerlei wonderen op haar voorspraak gemeld. Op 14 mei 1933 – 30 jaar na haar dood – werd Gemma door paus Pius XI zalig verklaard en op 2 mei 1940 door Paus Pius XII heiligverklaard.

Toon Hermans
In Nederland is de verering voor de H. Gemma onder meer verspreid door de zusters passionistinnen, die destijds in Sittard een klooster hadden en daar ook een Gemmakapel bouwden. In die jaren groeide in Sittard de jonge cabaretier Toon Hermans op. Hij maakte kennis met de verering voor de H. Gemma en zou zijn hele leven een bijzondere devotie voor haar houden. Hij heeft daar in zijn programma’s, boeken en interviews meermaals over gesproken.

Lucca
Lucca is een stad met zo’n negentigduizend inwoners in de regio Toscane in Italië. De stad ligt op ongeveer 25 kilometer van Pisa. De stad heeft een lange geschiedenis, die teruggaat tot ver voor onze jaartelling. In de Romeinse tijd was Lucca een belangrijk kruispunt van wegen. Later werd Lucca een zelfstandige republiek, die lang stand hield. Uiteraard moest Lucca zich verdedigen tegen rivalen. De brede stadsmuur uit de 16e eeuw is nog steeds volledig in tact. Onder Napoleon werd Lucca een zelfstandig vorstendom, met zijn zus Elisa als prinses op de troon. Uiteindelijk werd Lucca een onderdeel van Italië.