Unieke reis naar het Heilig Land

 

Vanwege de huidige situatie hebben we helaas moeten besluiten om in 2024 geen bedevaarten naar het Heilig Land te organiseren. 

Lopen waar Jezus liep. Waar hij zat. Waar hij preekte. Waar hij geboren werd. Waar hij stierf én verrees. En tegelijkertijd ervaren hoe joden, christenen en moslims hier ieder hun eigen heilige plaatsen koesteren. Soms zelfs dezelfde. Israël heet niet voor niets het Heilig Land. Tijdens onze rondreis bezoeken we bekende Bijbelse plaatsen in dit in alle opzichten bijzondere land. Door onze jarenlange ervaring brengen we u naar plekken waar anderen niet komen. En tegelijkertijd genieten we van de natuur, de lokale keuken en van plaatselijke folkloristische tradities. Uniek aan deze reis is dat we ook mensen met een verschillende achtergrond ontmoeten. Zij vertellen over hun leven, hun geloof en hun hoop op vrede. Tijdens de reis zijn er diverse (eucharistie)vieringen op Bijbelse plaatsen.

Bethlehem en omgeving

Bethlehem
Even ten zuiden van Jeruzalem, maar wel aan de andere kant van de Palestijns/Israëlische grens, ligt Bethlehem: Jezus’ geboorteplaats. Hier sluiten we aan in een eeuwenlange rij van pelgrims die de Geboortegrot van Jezus bezoeken. Eerst waren het de eenvoudige herders, toen de wijzen uit het oosten en nu is het onze beurt.

Hebron
Nog een stuk zuidelijker ligt Hebron. Een heilige stad voor zowel moslims, christenen als Joden. Dit is de plaats waar koning David gezalfd werd en waar de tombes van Abraham en Isaak en Jacob te vinden zijn. Ook staat hier de eeuwenoude eik van Abraham, waar hij onder zat toen de drie engelen hem bezochten.

Jericho, Dode Zee, Doopplaats, Berg van de Bekoringen
Jericho is de oudst bewoonde stad ter wereld. De vele opgravingen bewijzen dat er duizenden jaren geleden al vaste bewoners in dit land waren. We bezoeken de plek waar Johannes de Doper preekte en hernieuwen daar onze doopbelofte. Aan de rand van Jericho ligt de berg waar Jezus na zijn eigen doop door Johannes veertig dagen en nachten vastte en waar Hij in bekoring werd gebracht. In de rotswand is een Grieks-orthodox klooster uitgehouwen, dat enkele uren per dag te bezoeken is. Natuurlijk is er ook gelegenheid om op het zoute water van de Dode Zee te drijven, genietend van het prachtige uitzicht over de woestijn en Jordanië aan de overkant.

Galilea

Nabloes/Sichem
De ongekroonde Koningin van Palestina. Zo wordt Sichem - het huidige Nabloes - wel genoemd. Beroemd vanwege zijn overheerlijke knafah en gezellig drukke markten. In de Bijbel komt de stad voor in de verhalen over Abraham, Isaak en Jakob. We reizen vanuit Galilea naar het land van de Samaritanen. Via het mooiste traject door het Heilig Land: the Biblical Route. De weg brengt ons naar de put van Jakob, waar Jezus de Samaritaanse vrouw aansprak; naar de graftombes van Johannes de Doper en de profeet Elia; naar het oude Samaria-Stad, de vroegere hoofdstad van het koninkrijk Israël.

Berg van de Zaligsprekingen, Tabgha en primaatschap
Op de Berg van de Zaligsprekingen hebben we een prachtig uitzicht over het Meer van Galilea. Op deze berg sprak Jezus de Bergrede uit. We bezoeken onder meer Tabgha aan de oever van het meer, waar Jezus met vijf broden en twee vissen de grote menigte mensen te eten gaf. Een korte wandeling brengt ons naar de plaats van het ‘houtskoolvuur’, waar Jezus na zijn verrijzenis het primaatschap van de kerk aan Petrus toevertrouwde.

Meer van Galilea
Wie in Israël komt, moet natuurlijk een boottocht over het Meer van Galilea maken. Dit meer speelt in veel Bijbelverhalen een belangrijke rol. Met een replica van een vissersboot uit Jezus’ tijd steken we het meer over. Ook aan de oever van het meer herinneren verschillende heiligdommen aan bekende evangelieverhalen. We bezoeken de oude opgravingstad Kafarnaüm. Dit was Jezus’ tweede woonplaats, waar Hij onder meer de schoonmoeder van Petrus en de bediende van de Romeinse honderdman genas. 

Berg Tabor
De Berg Tabor was in het Oude Testament al een strategische plaats. Ook in de kruisvaarderstijd was deze berg één van de obstakels op weg naar Jeruzalem. Vanuit het evangelie kennen we Tabor als de berg van de Gedaanteverandering. Jezus straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht, terwijl Hij met Mozes en Elia sprak. 

Nazareth
Nazareth kennen we natuurlijk als de woonplaats van Jozef en Maria. Hier kreeg Maria de boodschap dat zij moeder van Gods Zoon zou worden. Boven haar grotwoning is een enorme basiliek gebouwd. In en rond deze kerk staan ontelbare afbeeldingen van Maria, geschonken door gelovigen uit de hele wereld. 

Kana
Kana is een plaats die ons herinnert aan het eerste openbare wonder van Jezus. Op de bruiloft maakte Hij van water wijn. Uiteraard gaan wij hier proeven van de echte Canawijn.

Jeruzalem

"We gaan op naar Jeruzalem," zeggen de Joden. Omdat de stad een belangrijke rol speelt in hun geloofsbeleving én omdat ze op een hoog punt ligt. Jeruzalem is het hoogtepunt van onze reis. Letterlijk en figuurlijk. Hier komen de lijnen van het Jodendom, het christendom en de islam bij elkaar. We bezoeken alle bekende heilige plaatsen: de Olijfberg met de kerk van de Hemelvaart, de Onze Vaderkerk en de Hof van Olijven. We lopen gezamenlijk de Via Dolorosa, de kruisweg. De indrukwekkende weg leidt ons naar de Heilig Grafkerk op de top van Golgotha, waar Jezus gekruisigd werd. Daar bevindt zich ook het rotsgraf, waar hij in gelegd werd.

Op de Sionsberg bezoeken we het huis van de hogepriester Kajafas, het graf van koning David, de Bovenzaal van het Laatste Avondmaal en op de plek, waar Maria volgens de traditie ontslapen is. Ook bezoeken we de plek die voor de Joden de meest heilig is geworden, nadat de tempel werd verwoest: de Klaagmuur en mogelijk het tempelplein met de Al-Aksamoskee.