Regiobijeenkomst voor vrijwilligers Brabant-Zeeland op 19 maart

De regiobijeenkomst voor bedevaartvrijwilligers in de bisdommen Den Bosch en Breda (Brabant, Zeeland en een klein stukje Gelderland) vindt plaats op zaterdag 19 maart in ’s-Hertogenbosch. De bijeenkomst zou eigenlijk al eerder plaatsvinden, maar werd vanwege de lockdown uitgesteld

De dag begint om 10.30 uur met een eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal door bisschop Gerard de Korte van ’s-Hertogenbosch. Aansluitend is er een ontvangst in hotel Central met uitleg over de bedevaartcyclus van het Bossche bisdom. Na een gezamenlijke lunch vindt er een presentatie van het Huis voor de Pelgrim plaats en is er gelegenheid om vragen te stellen. Rond 15.00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten met een drankje en een informele ontmoeting.

De regiobijeenkomst is bedoeld voor alle vrijwilligers in de bisdommen Breda en Den Bosch die betrokken zijn bij de organisatie van de bedevaarten naar Lourdes of dat graag wil gaan worden. Het afgelopen jaar zijn er veel veranderingen geweest in de wereld van de bedevaarten en deze regiobijeenkomst is bedoeld om elkaar beter te leren kennen en vooral ook om contactpersonen, vrijwilligers en pastores uit dezelfde regio met elkaar in contact brengen.

Ook in andere bisdommen worden dit jaar dergelijke regiobijeenkomsten gehouden. In Heiloo (bisdom Haarlem-Amsterdam) heeft onlangs al een goed bezochte regiobijeenkomst plaatsgevonden.

 

Interesse om deel te nemen?

Meld u dan vóór uiterlijk 8 maart aan door een mail te sturen naar r.manders@huisvoordepelgrim.nl