Programma rondgang reliek Heilige Bernadette: maandag 1 - zondag 28 april

Een schrijn met een reliek van de Heilige Bernadette Soubirous komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en doet dan veertien bijzondere kerken en bedevaartplekken aan. De schrijn maakt tussen 1 en 28 april een rondgang door het hele land: van Maastricht tot Heiloo en van Hulst tot Bolsward. Het complete programma is nu bekend gemaakt.

Bernadette Soubirous

Bernadette Soubirous (1844-1879) spreekt bij gelovige mensen zeer tot de verbeelding. Zij was het destijds 14-jarige meisje dat in 1858 in een grot in Lourdes in Zuid-Frankrijk achttien keer een verschijning van een ‘mooie dame’ zag. De Kerk heeft later bepaald dat het niet anders kan dan dat zij Maria moet hebben gezien. Na de verschijningen ontwikkelde Lourdes zich tot een van de belangrijkste Mariabedevaartplaatsen ter wereld, die jaarlijks door miljoenen pelgrims wordt bezocht.

Vanuit Nederland gaan er elk jaar enkele duizenden mensen op bedevaart naar Lourdes. Velen van hen maken onderweg een tussenstop in Nevers in de Bourgognestreek, waar het lichaam van de Heilige Bernadette ligt opgebaard. Na de verschijningen trad zij in het klooster bij de Zusters van Liefde van Nevers. Tot aan haar overlijden in 1879 woonde ze in het Moederhuis van die congregatie in Nevers.

 

Reliek

Bij gelegenheid van haar zalig- en heiligverklaring werd het graf van Bernadette geopend en bleek haar lichaam nog helemaal intact. Sindsdien ligt zij in een glazen schrijn opgebaard in de kapel van het klooster Saint-Gildard in Nevers. In het kader van het zaligverklaringsproces werden enkele stukjes van haar lichaam weggenomen, die nu in een reliekschrijn in Lourdes worden bewaard. Een deel daarvan kom in een aparte schrijn in april naar Nederland.

Relieken zijn overblijfselen van heiligen. De verering van relieken speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in het geloof van christenen. Het brengt de herinnering aan de betreffende heilige dichterbij en daarmee ook zijn of haar geloof in Christus. Voor gelovigen nodigt het nabij weten van heiligen uit om hun voorbeeld na te volgen en hun voorspraak bij God in te roepen. Met de rondgang van de reliek van Bernadette door Nederland wordt ook de boodschap van Lourdes opnieuw onder de aandacht gebracht als plaats waar mensen kracht en troost kunnen vinden.

 

Rondgang

De schrijn met de reliek van Bernadette maakt gedurende de hele maand april een rondgang langs de zeven Nederlandse bisdommen en wordt op veertien plaatsen ontvangen. In deze kerken en bedevaartplekken is gelegenheid voor belangstellenden om de reliek te vereren. Er zijn vieringen, gebedsmomenten, processies, lezingen en filmvoorstellingen over Bernadette gepland.

De rondgang begint op maandag 1 april (Tweede Paasdag) in Maastricht. Die ochtend is er een eucharistieviering in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek en aansluitend een processie met onder meer de reliek van Bernadette door de binnenstad van Maastricht. ’s Middags is er een bidtocht met de reliek naar de Lourdesgrot op de Sint-Pietersberg. Dit is de oudste Lourdesgrot van Nederland, die dit jaar haar 150-jarig bestaan viert. Op de laatste dag van het bezoek van de reliek aan Nederland (zondag 28 april) is er een speciale dag voor gezinnen uit heel Nederland in Den Bosch, met onder meer een aangepaste viering in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch en een speurtocht langs personages die met Lourdes en Bernadette te maken hebben.

 

Website

Het heiligdom in Lourdes heeft een speciale Nederlandstalige website gemaakt voor het bezoek van de reliek aan Nederland: https://www.missionsndlourdes.com/nl/

 

Volledig programma rondgang reliek Bernadette door Nederland

 • Bisdom Roermond

Maastricht:

Maandag 1 april (Tweede Paasdag):

 • 10.00 uur H. Mis (O.-L.-Vrouwebasiliek)
 • 11.00 uur Processie met reliek door Maastricht
 • Aansluitend stil gebed bij de reliek in de basiliek
 • 19.00 uur: Lichtprocessie vanaf parochiekerk Sint-Pieter Beneden naar de Lourdesgrot op de Sint-Pietersberg

Onze-Lieve-Vrouwebasiliek: Onze-Lieve-Vrouweplein, Maastricht
Lourdesgrot: Ursulinenweg, Maastricht

Dinsdag 2 april:

 • Overdag: stil gebed in de basiliek
 • 14.30 uur: Viering gebaren van Lourdes en ziekenzegening (O.-L.-Vrouwebasiliek)
 • 16.10 uur: Verwelkoming reliek in Lourdeskerk (Maastricht-Oost)
 • 18.00 uur: Vesperviering en stilgebed bij reliek (Lourdeskerk)
 • 19.00 uur: Vertrek reliek naar Roermond

Lourdeskerk: Lourdesplein, Maastricht

Roermond (Munsterkerk):
Munsterplein, Roermond

Dinsdag 2 april:

 • 19.45 uur: Aankomst reliek bij Munsterkerk

Woensdag 3 april: 

 • 8.30 uur: Aanbidding en H. Mis
 • Overdag: Stil gebed bij reliek
 • 14.00 uur: Viering gebaren van Lourdes en ziekenzegening
 • 17.00 uur: Vesperviering

Donderdag 4 april:

 • 8.30 uur: Aanbidding, H. Mis en vertrek reliek naar Tienray

Tienray (Klein-Lourdes)
Kloosterstraat 1, Tienray

Donderdag 4 april:

 • Ochtend: aankomst reliek, stil gebed bij reliek/Lourdesgrot
 • 14.00 uur: Viering gebaren van Lourdes en ziekenzegening
 • 18.00 uur: H. Mis en lichtprocessie voor noordelijke dekenaten met deelname van vormelingen en communicanten
 • 20.00 uur: Vertrek reliek naar bisdom Haarlem-Amsterdam

 

 • Bisdom Haarlem-Amsterdam

Amstelveen (Sint-Urbanuskerk, Bovenkerk)
Noorddammerlaan 124, Amstelveen

Donderdag 4 april:

 • 22.30 uur: Aankomst reliek bij de Sint-Urbanuskerk in Amstelveen-Bovenkerk

Vrijdag 5 april:

 • 7.00 uur: Kerk open / inloop
 • 8.00 uur: Ochtendwake en Lauden (ochtendgebed)
 • 10.30 uur: H. Mis en aansluitend biechtgelegenheid
 • 12.00 uur: Engel des Heren
 • 14.00 uur: Film Lourdes (ontmoetingsruime)
 • 15.00 uur: Maria-uurtje met intenties en zegening zieken
 • 16.00 uur: Sacrament van vergeving en verzoening en gebaar van water
 • 20.30 uur: Lichtprocessie
 • 22.30 uur: Vertrek reliek naar Heiloo

Heiloo (bedevaartoord O.-L.-Vrouw ter Nood)
Kapellaan 144, Heiloo

Vrijdag 5 april:

 • 18.15 uur: Start Jongerenprogramma (Julianaklooster)
 • 19.15 uur: Film over Lourdes/Bernadette (Julianaklooster) 
 • 21.30 uur: Aanbidding Allerheiligste
 • 22.15 uur: Ontmoeting
 • 23.00 uur: Aankomt reliek in bedevaartoord O.-L.-Vrouw ter Nood in Heiloo
 • 23.30 uur: Nachtwake bij reliek in bedevaartkapel

Zaterdag 6 april:

 • 8.00 uur: Afsluitende H. Mis nachtwake (iedereen welkom)
 • 11.25 uur: Rozenkransgebed en biechtgelegenheid
 • 12.00 uur: H. Mis
 • 13.00 uur: Stil gebed bij reliek
 • 14.00 uur: H. Mis en aanbidding
 • 14.30 uur: Gezongen rozenhoedje
 • 15.15 uur: korte processie met beeld Onze-Lieve-Vrouw

Zondag 7 april (Beloken Pasen | Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid):

 • 8.30 uur: Rozenkransgebed
 • 9.00 uur: H. Mis
 • 11.30 uur: H. Mis met emeritus-bisschop Mgr. Jos Punt
 • 12.30 uur: Picknicken
 • 13.30 uur: Inleiding over Lourdes/Bernadette, tevens catechesemoment voor kinderen en tieners
 • 14.00 uur: Grote processie met reliek naar buitenaltaar en gebaar van water
 • 15.30 uur: Rozenkransgebed van de Goddelijke Barmhartigheid
 • 16.00 uur: H. Mis

Maandag 8 april (Viering Hoogfeest Maria-Boodschap):

 • 9.00 uur: Ontvangst scholen met uitleg over H. Bernadette en reliek.
 • 10.00 uur: Koffiemoment
 • 10.15 uur: Speurtocht over het heiligdom
 • 10.30 uur: Rozenkransgebed
 • 11.00 uur: H. Mis
 • 12.00 uur: Gebaar van water
 • 12.30 uur: Lunch op eigen gelegenheid
 • 19.30 uur: H. Mis met pauselijke nuntius Mgr. Paul Tschang-In-Nam
 • 20.30 uur: Lichtprocessie over heiligdom

Dinsdag 9 april:

 • 7.00 uur: Lauden
 • 8.30 uur: Vertrek reliek naar bisdom Rotterdam

 

 • Bisdom Rotterdam

Rotterdam (HH. Laurentius en Elisabethkathedraal)
Mathenesserlaan 305, Rotterdam

Dinsdag 9 april:

 • 09.30 uur: Eucharistieviering in afwachting van de relieken
 • 10.00 uur: Verwachte aankomst van de relieken en ontvangst met een kleine ceremonie
 • 10.30-12.00 uur: Kathedraal gesloten
 • 12.00 uur: Openstelling kathedraal, stil gebed
 • 19.30 uur: Inleiding over betekenis van Mariaverschijningen en de boodschap van Maria in relatie tot de nieuwe evangelisatie door pastoor Jeroen Smith

Woensdag 10 april

 • 09.30 uur: Openstelling kathedraal, eucharistieviering
 • 10.00 uur: Stil Gebed
 • 14.00 uur: Eucharistieviering met ziekenzegening en ontmoeting, speciaal voor ouderen en zieken
 • 15.15 uur: Ontmoeting
 • 17.00 uur: Afsluiting
 • 17.00 uur: Openstelling kathedraal, stil gebed
 • 19.30 uur: Impulsbijeenkomst redacties parochiebladen en -websites
 • 20.00 uur: kathedraal gesloten

Donderdag 11 april:

 • 10.00 uur: Openstelling kathedraal voor Lourdesdag voor parochies en bedevaartgroepen
 • 10.30 uur: Gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen
 • 11.00 uur: Eucharistieviering
 • 12.30 uur: Lunch en ontmoeting (breng zelf uw lunch mee)
 • 13.15 uur: Gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen
 • 14.00 uur: Zingen Maria liederen
 • 15.00 uur: Lof met ziekenzegen
 • 16.00 uur: Rozenkransgebed met afscheid nemen van het schrijn en de grot
 • 17.00 uur: Openstelling kathedraal, stil gebed
 • 19.30 uur: Sing-in Marialiederen en ontmoeting met zang en uitleg over betekenis van bekende en onbekende Marialiederen
 • 22.00 uur: Kathedraal gesloten 

Vrijdag 12 april:

 • 9.30 uur: Openstelling kathedraal, eucharistieviering
 • 10.00 uur: Stil gebed
 • 15.00 uur: Kruisweg van Lourdes
 • 16.00 uur: Openstelling kathedraal, stil gebed
 • Avondprogramma voor jongeren (met bisschop Van den Hende)
  • 18.00 uur: Gezamenlijke maaltijd
  • 20.00 uur: Internationale eucharistieviering
  • 21.00 uur: Lourdes lichtprocessie
  • 22.00 uur: Aanbidding, stil gebed en gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen
  • 24.00 uur: Kathedraal gesloten

Zaterdag 13 april:

 • 8.00 uur: Vertrek reliek naar bisdom Groningen-Leeuwarden

 

 • Bisdom Groningen-Leeuwarden

Bolsward (Franciscusbasiliek)
Grote Dijlakker 7, Bolsward

Zaterdag 13 april:

 • 10.30 uur: Aankomst reliek in basiliek in Bolsward
 • 12.00 uur: Welkomstviering met Angelus en aansluitend stil gebed bij reliek
 • 16.00 uur: Aanbidding
 • 16.30 uur: Rozenkransgebed
 • 17.00 uur: Vesperviering met zegen met Allerheiligste
 • 19.00 uur: H. Mis aansluitend gebedswake in sfeer van Taizé

Zondag 14 april (3e Zondag van Pasen):

 • 10.00 uur: Kerk open / stil gebed bij reliek
 • 11.00 uur: H. Mis
 • 13.30 uur: Jongerenactiviteit met Jongerenplatform bisdom
 • 16.00 uur: Aanbidding
 • 16.30 uur: Rozenkransgebed
 • 17.00 uur: Vesperviering met zegen met Allerheiligste
 • 20.30 uur: Completen (avondgebed)

Maandag 15 april:

 • 10.00 uur: Kerk open / stil gebed bij reliek
 • 11.00 uur: H. Mis
 • 16.00 uur: Aanbidding
 • 16.30 uur: Rozenkransgebed
 • 17.00 uur: Vesperviering en Eucharistische aanbidding met zegen met Allerheiligste
 • 19.30 uur: Viering van barmhartigheid en biechtgelegenheid
 • 20.30 uur: Completen

Dinsdag 16 april (Feestdag H. Bernadette):

 • 10.00 uur: Kerk open / stil gebed bij reliek
 • 11.00 uur: H. Mis
 • 14.00 uur: Slotaandacht
 • 16.00 uur: Vertrek reliek naar Aartsbisdom Utrecht

 

 • Aartsbisdom Utrecht

Deventer (Broederenkerk)
Broederenstraat 18, Deventer

Dinsdag 16 april (Feestdag H. Bernadette):

 • 17.30 uur: Aankomst reliek bij Broederenkerk in Deventer
 • 19.00 uur: Pontificale H. Mis met hulpbisschop Mgr. Herman Woorts
 • Aansluitend: Lichtprocessie door binnenstad van Deventer

Woensdag 17 april:

 • 8.00 uur: Lezingendienst/lauden rond reliek
 • 9.30 uur: Rozenkransgebed
 • 10.00 uur: H. Mis
 • 14.00 uur: Weg van het licht met speciaal kinderprogramma
 • 19.00 uur: Taizéviering
 • 20.00 uur: Film over Bernadette

Donderdag 18 april:

 • 8.00 uur: Lezingendienst/lauden rond reliek
 • 9.30 uur: Rozenkransgebed
 • 10.30 uur: Film over Bernadette
 • 14.00 uur: H. Mis
 • 16.00 uur: Vertrek reliek naar Utrecht

Utrecht (Catharinakathedraal)
Lange Nieuwstraat 36, Utrecht

Donderdag 18 april:

 • 17.30 uur: Aankomst reliek bij Catharinakathedraal in Utrecht
 • 19.00 uur: H. Mis met kleine ontvangstplechtigheid reliekschrijn

Vrijdag 19 april:

 • 8.00 uur: Lezingendienst/lauden rond reliek
 • 11.00 uur: Rozenkransgebed
 • 15.00 uur: Kruisweg
 • 17.00 uur: Vesperviering met aansluiting aanbidding en biechtgelegenheid
 • 19.00 uur: Pontificale H. Mis en gebaar van water met kardinaal Wim Eijk
 • 20.15 uur: Voordracht over brief van Bernadette en aansluitend lichtprocessie door kathedraal

Zaterdag 20 april:

 • 8.00 uur: Lezingendienst/lauden rond reliek
 • 9.30 uur: Rozenkransgebed
 • 12.00 uur: Stil gebed/verering reliek en biechtgelegenheid
 • 13.30 uur: Pontificale H. Mis met hulpbisschop Mgr. Herman Woorts
 • 16.00 uur: Vertrek reliek naar bisdom Breda

 

 • Bisdom Breda

Hulst (Willibrordusbasiliek)
Steenstraat 2, Hulst

Zaterdag 20 april:

 • Middag: Film Bernadette (in kerk)
 • 18.30 uur: Aankomst reliek in basiliek in Hulst
 • Vooravond: Feestelijke ontvangst van reliek
 • Avond: jongerenvigilie/gebedswake met muziek uit Taizé en Lourdes

Zondag 21 april (4e Zondag van Pasen | Roepingenzondag):

 • 11.00 uur Bijzondere Eucharistieviering
 • Middag: Kerk openstelling en film over Bernadette
 • 14.30 uur Lezing over Bernadette door vicaris Paul Verbeek
 • 16.00 uur Vesperviering met gebed voor roepingen

Maandag 22 april:

 • 8.00 uur: Vertrek reliek naar Sint-Willebrord

Sint-Willebrord (Willibrorduskerk)
Pastoor Bastiaansensingel 30, Sint-Willebrord

Maandag 22 april:

 • 9.15 uur: Aankomst reliek in Willibrorduskerk in Sint-Willebrord
 • Ochtend: Plechtige ontvangst reliekschrijn en H. Mis
 • Middag: Gebedsmoment met ziekenzegening
 • Avond: woord en gebedsdienst bij Lourdesgrot naast de kerk met aandacht voor gebaren van Lourdes en lichtprocessie door park

Dinsdag 23 april:

 • Ochtend: Kort plechtig afscheid van de reliek
 • 8.00 uur: Vertrek reliek naar Bergen op Zoom

Bergen op Zoom (Lourdeskerk)
Prins Bernhardlaan 66, Bergen op Zoom

Dinsdag 23 april:

 • 8.30 uur: Aankomst reliek in Lourdeskerk in Bergen op Zoom
 • 11.00 uur: Welkomstviering
  12.00 uur: Angelusgebed en middaggebed
 • 15.00 uur: Mariahulde door parochies O.-L.-Vrouw in ’t Woud en De Bron
 • 19.00 uur: H. Mis met lichtprocessie rond de kerk
 • 21.30 uur: Mariahulde door de zusters Charitas uit Roozendaal
 • Nacht: Nachtwake

Woensdag 24 april:

 • 9.00 uur: Vertrek reliek naar Breda

Breda (H. Michaëlkerk)
Hooghout 67, Breda

Woensdag 24 april:

 • 11.00 uur: Gebedsviering
 • 12.00 uur: Rozenkransgebed
 • 14.00 uur: Film over het leven van de H. Bernadette
 • 16.00 uur: Taizéviering
 • 18.30 uur: Rozenkransgebed
 • 19.00 uur: Eucharistieviering
 • 20.00 uur: Lichtprocessie
 • 20.30 uur: Wake bij de Reliekschrijn tot 24.00 uur met afwisselend momenten van gebed, zang en stilte

Donderdag 25 april:

 • 9.00 uur Rozenkransgebed
 • 9.30 uur Eucharistieviering
 • 12.00 uur Gebedsviering
 • 14.00 uur: Vertrek reliek naar bisdom Den Bosch

 

 • Bisdom ‘s-Hertogenbosch

Den Bosch (Sint-Janskathedraal) Torenstraat 16, ’s-Hertogenbosch

Donderdag 25 april:

 • 18.00 uur Maaltijd voor jongeren
 • 19.00 uur Pontificale Eucharistieviering ter ere van de H. Bernadette met ontvangst reliek door Mgr. Gerard de Korte.
 • 20.30 uur Film: Je m’appelle Bernadette (op groot scherm in de kathedraal)

Vrijdag 26 april

 • 08.15 uur Lauden
 • 08.30 uur H. Mis
 • 12.00 uur Kruisweg van Lourdes
 • 12.30 uur H. Mis
 • 14.30 uur Film: Je m’appelle Bernadette (op groot scherm in de kathedraal)
 • 16.30 uur Rozenkrans

Zaterdag 27 april (Koningsdag)

 • 08.15 uur Lauden
 • 08.30 uur H. Mis
 • 11.00 uur aanbidding van het Allerheiligste en sacrament van boete en verzoening
 • 12.00 uur Rozenkransgebed
 • 12.30 uur gezongen H. Mis
 • 14.00 uur Film: Je m’appelle Bernadette (op groot scherm in de kathedraal)
  16.00 uur Vespers

Zondag 28 april

 • 10.00 uur Hoogmis
 • 12.00 uur Eucharistieviering met Kinderwoorddienst in de Sint-Janskathedraal
 • 13.15 uur Start gezinsprogramma in de tuin van de kathedraal
 • 16.00 uur Mariaviering met lichtprocessie: ‘een uurtje Lourdes’