Nieuwe bisschop Lourdes gewijd

In de Pius X-basiliek in Lourdes heeft zondag 29 mei de bisschopswijding plaatsgevonden van Mgr. Jean-Marc Micas. Hij is de nieuwe bisschop van Tarbes-Lourdes. 

Het was voor het eerst er in Lourdes een bisschopswijding plaatsvond. Mgr. Micas volgt bisschop Nicolas Brouwet op, die nu bisschop van Nîmes is. De 58-jarige Micas komt oorspronkelijk uit het bisdom Toulouse. Daar was hij onder meer rector van de priesteropleiding. De laatste negen jaar werkte hij als provinciaal overste van de priestersociëteit van Saint-Sulpice. De wijdingsplechtigheid werd geleid door Mgr. Guy de Kérimel, aartsbisschop van Toulouse.