Mgr Jean-Marc Micas nieuwe bisschop van Lourdes

Lourdes heeft een nieuwe bisschop. Mgr. Jean-Marc Micas (58) is door paus Franciscus benoemd tot bisschop van het bisdom Tarbes-Lourdes. De bisschopswijding vindt eind mei plaats in de Pius X-basiliek in Lourdes.

Mgr. Jean-Marc Micas werd op 17 juni 1963 geboren in Montélimar in het departement Drôme, ten noorden van Avignon. Hij groeide op in de streek Comminges, niet zo heel ver van Lourdes vandaan. In 1991 werd Micas priester gewijd voor het aartsbisdom Toulouse. Vervolgens bekleedde hij diverse pastorale functies als parochiepriester, jeugdwerker, roepingenwerker en rector van de priesteropleiding.

Vanuit die laatste functie werd hij in 1999 lid van de priestersociëteit van Saint-Sulpice. Dit is een soort religieuze congregatie die zich toegelegd heeft op de opleiding van priesters. De laatste negen jaar was Mica provinciaal overste van de Franse afdeling van deze vereniging.

Mgr. Micas volgt in Lourdes feitelijk twee bisschoppen op, want de laatste paar jaar was de bisschop van Tarbes niet meer verantwoordelijk voor het heiligdom in Lourdes, maar was er een eigen bisschop voor de bedevaartplaats, als afgezant van de paus. In die tijd is Lourdes een nationaal heiligdom geworden, dat rechtstreeks onder de Franse bisschoppenconferentie valt. Met de benoeming van Mgr. Micas komen die twee functies weer bij elkaar, met dien verstande dat er een bestuur voor het heiligdom is benoemd, waarin meerdere Franse bisschoppen zitting hebben.