Hoge pauselijke onderscheiding voor Dominique Nijssen 

Oud-bestuurslid Dominique Nijssen van het Huis voor de Pelgrim heeft op Tweede Paasdag een hoge pauselijke onderscheiding gekregen. Nijssen werd benoemd tot Ridder in de Orde van Sint-Sylvester. Hij heeft de onderscheiding mede gekregen vanwege zijn inzet voor de bedevaarten naar Lourdes. Om die reden is de onderscheiding uitgereikt tijdens het bezoek van de reliek van de H. Bernadette aan Maastricht.

Dominique Nijssen (68) was meer dan 20 jaar secretaris en enige tijd plaatsvervangend penningmeester van de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten en haar rechtsopvolger de huidige Stichting Huis voor de Pelgrim. Deze stichting is in Maastricht gevestigd en organiseert al meer dan 100 jaar bedevaarten voor pelgrims vanuit heel Nederland naar Lourdes en tal van andere katholieke bedevaartoorden. Nijssen was ook vele jaren secretaris van de Stichting Stemmen uit Lourdes, die ook al meer dan 100 jaar een tijdschrift over bedevaarten uitgeeft. Tijdens zijn bestuursperiode heeft Nijssen zich ingezet voor de samensmelting van diverse bedevaartorganisaties tot het huidige Huis voor de Pelgrim.

Naast zijn inzet voor de bedevaarten was Nijssen acht jaar lid van het kerkbestuur van de parochie H Anna/Lambertus in Maastricht en enkele jaren van het bestuur van het dekenaat Maastricht. Ook was hij bestuurslid van de Vincentiusvereniging Maastricht, de Stichting Humanitas Maastricht/Heuvelland en de stichting Jan en Clara Nijsten, die activiteiten ondersteunt tegen eenzaamheid en armoede onder ouderen. In totaal strekt zijn vrijwilligerswerk zich uit over een periode van meer dan 35 jaar.

Als blijk van waardering voor zijn inzet heeft paus Franciscus Nijssen benoemd tot Ridder in de Orde van Sint-Sylvester. Dit is een van de hogere pauselijke onderscheidingen. De orde werd in 1841 ingesteld door paus Gregorius XVI. De orde wordt verleend aan mensen die zich op het vlak van kerk en samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De onderscheiding wordt slechts in beperkte mate uitgereikt.

(c) Foto: Jean-Pierre Geussens