Goede regiobijeenkomst in Heiloo

Ruim vijftig vrijwilligers en vertegenwoordigers van vooral parochiële Lourdesgroepen uit het bisdom Haarlem-Amsterdam hebben vrijdag 28 januari in Heiloo deelgenomen aan een regiobijeenkomst over de toekomst van de bedevaarten in dat bisdom. Ook bisschop Jan Hendriks van het bisdom Haarlem-Amsterdam was hierbij aanwezig. 

Ruim vijftig vrijwilligers en vertegenwoordigers van vooral parochiële Lourdesgroepen uit het bisdom Haarlem-Amsterdam hebben vrijdag 28 januari in Heiloo deelgenomen aan een regiobijeenkomst over de toekomst van de bedevaarten in dat bisdom. Ook bisschop Jan Hendriks van het bisdom Haarlem-Amsterdam was hierbij aanwezig. 

De middag begon met een heilige Mis in de bedevaartkapel van Heiloo. Tijdens die viering werd het evangelie van het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth gelezen. Mgr. Hendriks noemde dit de “eerste nieuw­testamentische bedevaart”. “Bij op bedevaart gaan telt niet alleen het doel, maar ook de weg ernaar toe: we gaan met de Heer op weg, zoals Maria Jezus in haar schoot droeg toen zij naar Elizabeth ging,” aldus de bisschop, die eraan aan toevoegde dat een bedevaart allerlei nieuwe ervaringen kan brengen die ons geloof kunnen versterken en vernieuwen.  

 

Presentatie programma

Na viering vond in het Julianaklooster de presentatie van het bedevaartprogramma van het bisdom Haarlem-Amsterdam in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim plaats. Pastoor Eric van Teijlingen (bisschoppelijk gedelegeerde voor bedevaarten) zette de plannen van het bisdom voor pelgrimsreizen uiteen en directeur Olivier Dols van Huis voor de Pelgrim gaf informatie over de werkwijze en het bedevaartaanbod.

Ondanks dat iedereen elkaar al geruime tijd niet meer had gezien of gesproken, was de bijzondere en bekende bedevaartsfeer direct aanwezig. Veel groepen uit de regio Noord-Holland gingen voorheen met VNB op bedevaart, maar hebben zich sinds het faillissement van die organisatie bij het Huis voor de Pelgrim aangesloten. De regiobijeenkomst werd afgesloten met een gezellige borrel waarna iedereen enthousiast en geïnspireerd huiswaarts keerde.

 

Meer regiobijeenkomsten

Ook in de andere Nederlandse bisdommen worden komende maanden dergelijke regiobijeenkomsten gehouden. Eigenlijk waren deze al voor december en januari voorzien, maar door de lockdown moesten ze worden verzet. De coördinatoren, contactpersonen en vrijwilligers van bedevaarten in de verschillende bisdommen krijgen binnenkort bericht over de bijeenkomsten in hun regio.