Feestelijke vrijwilligersdag in Roermond

Ruim 350 vrijwilligers van het Huis voor de Pelgrim waren zaterdag 28 januari naar Roermond gekomen voor een feestelijke vrijwilligersdag. Tijdens deze bijeenkomst werd tevens afscheid genomen van Olivier Dols, die meer dan 30 directeur van de bedevaartorganisatie is geweest.

De feestdag voor vrijwilligers stond eigenlijk al voor 2021 gepland, omdat het Huis voor de Pelgrim toen het 100-jarig bestaan vierde. Maar vanwege de coronapandemie kon het feest destijds niet doorgaan. Dat werd nu dubbel en dwars ingehaald. De dag begon met een sfeervolle eucharistieviering in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Deze was tot de laatste plek bezet. Hoofdcelebrant in de mis was hulpbisschop Herman Woorts van het aartsbisdom Utrecht, die binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie verantwoordelijk is voor bedevaarten. Ook bisschop Harrie Smeets en hulpbisschop Everard de Jong van Roermond namen aan de viering deel, naast andere priesters en diakens die met de bedevaarten verbonden zijn.

Pauselijke onderscheiding
Tijdens de eucharistieviering werd ook stil gestaan bij het afscheid van Olivier Dols, die met ingang van 1 januari zijn taak als directeur van het Huis voor de Pelgrim heeft neergelegd. Hij leidde de bedevaartorganisatie sinds 1992. Aan het einde van de mis werd hij verrast met een hoge pauselijke onderscheiding. Vicaris-generaal René Maessen van het bisdom Roermond, die voorzitter van de bedevaartorganisatie was toen Dols werd aangenomen, mocht hem meedelen dat paus Franciscus hem benoemd heeft tot ridder in de orde van Sint-Sylvester. Bisschop Harrie Smeets van Roermond (ook een oud-voorzitter) speldde hem vervolgens de versierselen op die bij de onderscheiding horen. Een zichtbaar verraste Dols reageerde vervolgens met een dankwoord, waarin hij aangaf dat hij maar een klein schakeltje in het geheel is geweest en dat de meeste dank naar de vrijwilligers mag gaan.

Nieuwe kleding
Na de mis gingen alle vrijwilligers in een lange stoet achter het vaandel van het Huis voor de Pelgrim door de binnenstad van Roermond naar TheaterHotel De Oranjerie, waar een uitgebreide lunch werd aangeboden. De nieuwe directeur Jeroen Bollen heette alle vrijwilligers van harte welkom en Theo Bovens sprak namens alle vrijwilligers scheidend directeur Olivier Dols toe. Ook werd tijdens een ludiek moment de nieuwe kleding geshowd, die voor vrijwilligers beschikbaar is met het logo van het Huis voor de Pelgrim. Deze vond daarna gretig aftrek.

Cheque van Militaire Bedevaart
Tijdens de daaropvolgende afscheidsreceptie voor Olivier Dols waren diverse partners van het Huis voor de Pelgrim aanwezig, waaronder vertegenwoordigers van het bestuur van Caritas Banneux, De Wandelmaat en tal van lokale Lourdesgroepen. Het bestuur van de Stichting Militaire Lourdesbedevaart (SMLB) bood aan het Huis voor de Pelgrim een cheque van maar liefst tienduizend euro aan, die gebruikt kan worden om het ‘local’ in het Lourdes te kopen. Dit is het magazine waarin het Huis voor de Pelgrim in Lourdes allerlei materialen bewaart. Tot nu toe werd dit gehuurd, mede dankzij de gift van de Militaire Bedevaart wordt het nu eigendom van de bedevaartorganisatie.

Erepenning bisdom Den Bosch
Het bisdom van ’s-Hertogenbosch bood Olivier Dols via vicaris-generaal Theo Lamers de erepenning van het bisdom aan, vanwege zijn verdiensten voor ook dat bisdom. Een bedevaartgroep Twente bood samen met hulpbisschop Woort een ‘krentenwegge’ (een groot krentenbrood) aan. Zo waren er de hele middag tal van lovende woorden en cadeautjes voor Dols, die van zijn pensioen gaat genieten. Voor de vrijwilligers van het Huis voor de Pelgrim was het ook een goed moment om elkaar na de lange coronapauze weer te ontmoeten en even bij te praten, voordat eind april het bedevaartseizoen weer gaat beginnen.