Erepenning van Lourdes voor scheidend directeur Olivier Dols

Tijdens zijn laatste officiële bedevaart naar Lourdes heeft scheidend directeur Olivier Dols van het Huis voor de Pelgrim vrijdagavond 9 september de erepenning van het heiligdom van Lourdes ontvangen. 

Hij kreeg de onderscheiding uit handen van rector Michel Daubanes van het heiligdom. Namens de Nederlandse bisschoppenconferentie was bedevaartbisschop Mgr. Herman Woorts hierbij aanwezig.

De penning wordt uitgereikt aan personen die veel voor Lourdes en de verering van Maria en de Heilige Bernadette hebben betekend. In het verleden werd deze onderscheiding alleen uitgereikt aan priesters die ‘ere-chapelain’ (erekapelaan) van de Grot werden. Een aantal jaren geleden is het mogelijk geworden om deze onderscheiding ook aan leken uit te reiken. 

De 64-jarige Olivier Dols gaat later dit jaar met pensioen. Hij is ruim 30 jaar directeur van de bedevaartorganisatie in Maastricht geweest, die nu bekend staat onder de naam Huis voor de Pelgrim. Deze week is Dols met zo’n 600 pelgrims voor de laatste keer in zijn functie als directeur in Lourdes. Vrijdagochtend werd hij tijdens de mis aan de Grot al uitvoerig bedankt voor zijn jarenlange inzet.

Deze maand zijn er vier grote bedevaarten van het Huis voor de Pelgrim naar Lourdes, met in totaal meer dan tweeduizend deelnemers. Dols wordt vanaf 1 januari opgevolgd door Jeroen Bollen.