Santiago de Compostela


Deze prachtige bedevaart naar de stad van Jacobus is voor dit jaar uit ons programma gehaald. We streven ernaar om deze reis in 2024 opnieuw aan te bieden van 11 tot en met 18 juni en hopen u dan (weer) te mogen begroeten.