Nieuw wonder Lourdes erkend

Zr Moriau.jpg

De genezing van zuster Bernadette Moriau is officieel erkend als het 70e wonder van Lourdes. Dat maakte de bisschop van Lourdes Mgr. Nicolas Brouwet op 11 februari bekend aan het einde van de feestelijke viering ter gelegenheid van de 160e verjaardag van de verschijningen. De Franse zuster Bernadette werd in 2008 plotseling genezen tijdens een bedevaart naar Lourdes. Na veel onderzoek is het nu officieel als wonder erkend.

Zuster Bernadette Moriau (79) is lid van de congregatie van de Franciscanessen van het Heilig Hart van Jezus. Sinds 1966 leed ze aan een zeldzame zenuwziekte, waardoor ze veel pijn had. Haar voet was verdraaid en ze kon zich steeds slechter bewegen. Ze werd diverse keren geopereerd, maar de klachten werden niet minder. Toen ze in juli 2008 een pelgrimstocht naar Lourdes maakte, zat ze in een rolstoel en moest ze permanent een spalk dragen.

Bedevaart

Van 3 tot 7 juli 2008 maakte ze een bedevaart naar Lourdes en ontving daar de ziekenzegening. Toen gebeurde er nog niets bijzonders. Eenmaal thuis was ze zelfs een beetje moe van de reis. Maar enkele dagen later, op 11 juli, zat ze in de kapel van haar klooster in de buurt van Beauvais, op het tijdstip dat in Lourdes de sacramentsprocessie en ziekenzegening plaatsvindt. In haar hart voelde ze zich op dat moment zeer met Lourdes verbonden. Tegelijkertijd voelde ze in haar hele lichaam een ongewone ontspanning en warmte. Een innerlijke stem zei haar dat ze alle medische apparatuur en de spalk kon verwijderen. Toen ze dat deed bleek haar voet teruggekeerd in de normale positie en tot haar eigen verbazing kon ze ook weer lopen.

Wonder

De ervaringen van zuster Bernadette zijn door het Internationaal Medisch Comité van Lourdes grondig onderzocht. De uiteindelijke conclusie luidde dat er voor haar genezing geen medische verklaring te geven is. Hierop bisschop Jacques Benoit-Gonin van het bisdom Beauvais de genezing als wonder erkend. Zuster Bernadette is zelf heel verbaasd over haar genezing. “Ik heb nooit om een wonder gevraagd,” zo zei ze in een reactie. Vóór haar bedevaart in 2008 was ze nog nooit in Lourdes geweest.

Bekijk interview met zuster Bernadette: